zine22

Anne-Mie Van Kerckhoven Urewut

alligatorzine | zine

Urewut, een mystieke allesverterende razernij.

Deze beelden zijn als gebeden om weerwerk te bieden aan bodemloze diepten van aliënatie en irrealiteit. Ik nam 3 jaar geleden een reeks foto's in het midden van de zomer in een zonnige Franse badplaats aan de Atlantische oceaan. De uitgelaten strandvreugde ging volledig aan mij voorbij, want ik was daar helemaal alleen en enkel op doortocht. De picturale elementen heb ik in een vlaag van woede en frustratie, in december 2005, thuis voor de tv, aan 5 van de foto's toegevoegd. Dit na inzage van een recent overzicht van hedendaagse Vlaamse schilderkunst. Naderhand is er op elk van de foto's een stuk tekst van mij gekomen: seks-gerelateerde overpeinzingen die ik jaren geleden schreef. Leven en lijden vormen een tegenstrijdige set van beelden die in hun verloop een vitaal probleem van ongebluste hunker naar liefde probeert glad te strijken.

Urewut, a mystic all-devouring rage.

These images are like prayers to counter bottomless depths of alienation and unreality. 3 years ago, in the middle of summer, I took a series of photographs in a sunny French seaside resort at the Atlantic. The loud and outraged beach fun passed me by completely since I was there all by myself, just passing through. I added pictorial elements to 5 of the photographs, did this in a rage of anger and frustration in December 2005, at home, sitting in front of the TV, shortly after I took a look at the most recent overview of contemporary Flemish painting. Then some scraps of text ended up on each of the images: sex-related reflections I wrote years ago. Living and suffering create a contradictory set of images that in its course is trying to iron out a vital problem of an unextinguished yearning for love.

This material is © Anne-Mie Van Kerckhoven

Courtesy Zeno X Gallery

www.alligatorzine.be | © alligator 2006