zine100

Jerome Rothenberg 25 GEMATRIA
Nederlandse vertaling: Kurt Devrese

alligatorzine | zine

LICHT
Een mysterie.

OOG
Zilver.

DE OPPERWERELD
Is de hele zonnewagen.

HIJ & HIJ
Dit & dit.


METATRON
De baard.
De baard.

BOODSCHAPPER
Vijf.

DE GETUIGE
Een juweel.

HET LICHAAM
De beloning.

DE WERELD/HET JAAR/DE ZIEL
Avond.
Ochtend.
Middag.

EERST ADAM
De hel is open.MOZES
Ik ben.
Ik ben.
Ik ben.

DE TUIN
Schaduw.
Steen.
Het Brein.

DE ZIEL VAN ADAM
Lilith.

ISRAEL
El Song.

REBECCA
Dit.
12.

DE RIVIER
Het gebedenboek.


WIEROOK
De ark.
613.

WIJSHEID
Is.
Was.
Zal zijn.

MESSIAS
Slang.

DE DUIVEL
As-vet.

DEZE PAUS
Dit vuil.

DOMINUS
Demonus.

GELD
De boom.

& de koning sprak
tot Haman: het geld
zal je deel zijn

DOOD
903.

ISRAEL ALLEEN
Vandaar.
Gematria — een vorm van traditionele joodse numerologie — speelt met het gegeven dat iedere letter van het Hebreeuwse alfabet tegelijk een getal is, en dat woorden of zinnen waarvan de som van de getallen overeenstemt op een of andere manier inhoudelijk verwant zijn. Tijdens het samenstellen van A Big Jewish Book stootte ik op een aantal traditionele combinaties van woorden (doorgaans twee aan twee) op basis van de gematria, en plaatste de woorden van elk paar afzonderlijk naast elkaar om zodoende miniatuurgedichten te maken. Een aantal jaar later ontdekte ik Gutman G. Locks’ boek The Spice of Torah—Gematria, dat een handig overzicht biedt van de getalwaarde van elk woord dat voorkomt in de eerste vijf boeken van de Hebreeuwse bijbel. Met de ruim driehonderd pagina’s tellende Hebreeuwse woordenlijsten vertaald in het Engels, ging ik aan de slag en maakte nieuwe gedichten gebaseerd op combinaties die ik zelf vond of berekende. Anders dan bij de traditionele gematria, vormden deze coïncidenties / synchroniciteiten voor mij niet het hermeneutisch bewijs van een religieuze of morele doctrine, dan wel een insteek voor de correspondenties / constellaties die essentieel zijn geweest voor de experimenten van de moderne en zogenaamd postmoderne poëzie van de laatste anderhalve eeuw. Deze 25 GEMATRIA zijn weliswaar gebaseerd op traditionele bronnen. Een uitgebreid gamma teksten dat ik via deze methode schreef, werd gebundeld in Gematria Complete en verscheen bij Marick Press in 2009. [JR]

This material is © Jerome Rothenberg
Nederlandse vertaling © Kurt Devrese

Originele tekst: 25 GEMATRIA,
Uit traditionele Hebreeuwse bronnen vertaald & samengesteld met Harris Lenowitz,
Gematria Complete, Marick Press, 2009

www.alligatorzine.be | © alligator 2010